สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ไปประสานความร่วมมือโดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการส่งครูอาจารย์เป็นผู้กำกับดูแล จัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เป็นผู้บริหารแผนฯ และติดตามสอดส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชน แก่เครือข่ายโรงเรียนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ อาคารอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลจังหวัดหนองคายจัดประชุม เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นทุกขั้นตอน สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำโครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรม เติมรักให้น้อง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image