สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย นำคณะข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัด เข้าร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรม ด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและ คดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง (ธ) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image