สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

(ร่าง) ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หลัง บ้านพักผู้พิพากษา 11 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง และเรือนแถวข้าราชการ ขนาด 24 ห้อง จำนวน 3 หลัง ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ