สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ชั้น4

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-331-107

 

 

 อีเมล์

jor4@coj.go.th

 

 

 Social