Accessibility Tools

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ติดต่อเราimage

ที่ตั้ง

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ชั้น4

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 

โทรศัพท์

ส่วนช่วยอำนวยการ โทรศัพท์ 043-237-898,043-331-108

ส่วนวิชาการและงานคดี โทรศัพท์ 043-242-936

ส่วนคลัง โทรศัพท์ 043-331-109

โทรสาร 043-239-760

 

อีเมล์

jor4@coj.go.th

 

 

 

 

Social