สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการ “ศาลยุติธรรมร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ” ณ ศาลจังหวัดสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

image เอกสารแนบ