สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลแขวงอุดรธานี จัดกิจกรรมภายในและร่วมกิจกรรมภายนอกกับหน่วยงานอื่น จำนวน 2 กิจกรรม

1.ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี 2563”

2.ศาลแขวงอุดรธานี ให้การช่วยเหลือ พลฯสาคร ทีป้อง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศาลแขวงอุดรธานี พื่อสร้างขวัญและกำลังใจเนื่องจากประสบอัคคีภัยถูกเพลิงไหม้บ้าน