สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณีขอเพิ่ม/ขอใหม่ รายการจอภาพคอมพิวเตอร์แสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว พร้อมเมาส์และคีร์บอร์ด จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ