สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น(อาคาร 72 หน่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ