สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น (อาคารชุด 72 หน่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ