สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หลัง บ้านพักผู้พิพากษา 7 หลัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 35 หน่วย ศาลจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ