สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น (อาคารชุด ๗๒ หน่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ