สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

                 ด้วยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายประพันธ์ กลีบบัว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดบึงกาฬจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ