สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย
image

                 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นายพชร พาณิชวราห์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย โดยมี นายกิตติสัณห์ ภัทรากรทวีวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใยด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ