สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในหลักสูตร “การนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ”
image

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 12.30 – 15.30 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสัณห์วิชญ์ โกสุม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดีและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564หลักสูตร “การนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ” กับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 โดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบโปรแกรม Zoom ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ