สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู รับมอบฉากกั้นใสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายสถาพงษ์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ