สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลยพร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563

1.ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลยพร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563