สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลแขวงอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และตณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและขั้นตอนการพิจารณาคดีที่ศาลแขวงอุดรธานี
1.ศาลแขวงอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และตณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและขั้นตอนการพิจารณาคดีที่ศาลแขวงอุดรธานี