สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลจงหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมภายนอกกับหน่วยงานอื่น จำนวน 2 กิจกรรม

1.ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษอุดรธานีเข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี”
2.เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุดรธานีที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดอุดรธานีเข้ารายงานตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี”