สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลแขวงอุดรธานี จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม Big Cleaning Day” ณ บริเวณศาลแขวงอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1.ศาลแขวงอุดรธานี จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม Big Cleaning Day” ณ บริเวณศาลแขวงอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี